Danh sách các căn hộ tại Sơn thịnh 2 chưa chuyển đổi tên hợp đồng điện

– Đề nghị các chủ căn hộ tại sơn thịnh 2 chưa đổi tên hợp đồng điện vui lòng đến Điện lực Thành phố Vũng tàu (địa chỉ số 30 đường 30/4, P9, TPVT) để chuyển đổi tên hợp đồng điện vì hiện nay những căn hộ này vẫn do Doanh Nghiệp đứng tên trên hợp đồng điện.

– Nếu có những phát sinh liên quan đến việc nợ tiền điện, thanh toán tiền điện chậm dẫn đến việc điện lực cắt điện hoặc thu hồi công tơ điện đối với những căn hộ không chuyển đổi tên hợp đồng điện, chủ căn hộ phải tự liên hệ với điện lực để giải quyết. Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm đối với những sự cố phát sinh nêu trên.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment