Thông báo mời họp cư dân cao ốc Sơn Thịnh 2

DNTN Sơn thịnh tổ chức cuộc họp cư dân Cao ốc Dịch vụ Du Lịch Sơn Thịnh (Sơn Thịnh 2) ngày 12/07/2020
Kính mời Quý khách hàng đến tham dự.
Trân trọng!

Leave a Comment