DNTN SƠN THỊNH THÔNG BÁO

DNTN Sơn Thịnh xin thông báo cho các chủ căn hộ tại chung cư Sơn Thịnh địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu được biết.

 • Chủ căn hộ chưa có nhu cầu sử dụng cần cho thuê tháng.
 • Khách có nhu cầu thuê căn hộ lâu dài.

DNTN Sơn Thịnh giới thiệu miễn phí cho các chủ căn hộ chưa có nhu cầu sử dụng cần cho thuê tháng và khách có nhu cầu thuê căn hộ lâu dài các căn hộ sau:

 • Căn hộ 2H – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 2O – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 3B – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 7B – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 7E – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 10H – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0908.219.279  MS Trúc. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 15E – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 15P – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0903.715.786  MS Mai. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 16H – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 16N – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0907.633.738  MS Yến. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 17O – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 17P – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 18M – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0914.746.651  MS Hằng. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 19M – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0983.423.532  MS Hằng. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 20O – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 21I – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0903.927.170  Mr Tuấn. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 23I – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0903.927.170  Mr Tuấn. (Chủ căn hộ)
 • Căn hộ 26G – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0934.579.570  MS Phụng (Doanh Nghiệp giới thiệu miễn phí cho chủ căn hộ).
 • Căn hộ 27P – Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0908.452.397  Mr Toản. (Chủ căn hộ)

Lưu ý: Tất cả số điện thoại đưa trên là số của chủ căn hộ, khách hàng có nhu cầu thuê dài hạn sẽ liên hệ làm việc trực tiếp với chủ căn hộ không qua trung gian.

Khách thuê lại căn hộ từ chủ căn hộ tuyệt đối không sử dụng cho thuê lại với hình thức cho thuê dịch vụ NGẮN NGÀY (HOME STAY). Xin cảm ơn.

 

Leave a Comment